Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Universitetin “Ukshin Hoti” e vizituan ekspertët e jashtëm në kuadër të procesit të riakreditimit të programeve ekzistuese në FE, FSHK dhe FF

16 Maj 2017

Universitetin “Ukshin Hoti” e vizituan ekspertët e jashtëm në kuadër të procesit të riakreditimit të programeve ekzistuese nw FE, FSHK dhe FF

Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, të martën ka pritur në vizitë ekspertët e jashtëm të Agjencisë të Akreditimit të Kosovës, në kuadër të procesit të riakreditimit të programeve ekzistuese në Fakultetin e Ekonomisë(niveli Master), atë të Shkencave Kompjuterike(niveli Master) dhe atë të Filologjisë. Në vizitë ishte grupi i ekspertëve në këtë përbërje: Prof.Dr. Andrew Goodspeed/ South East European University (MK), Prof.Dr.DhurataShehri/ University of Tirana (AL), Prof.Dr. Patricia Kotnik/ University of Ljubljana (SI), Prof.Dr.PeeterNormak/ Tallinn University (EE) si dhe zyrtarët përkatës të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. Fillimisht ata janë takuar me përfaqësuesit e menaxhmentit, në përbërje nga Prorektori për Marrëdhënie me Jashtë dhe Ngritje të Cilësisë, Dr. Sc. Sadik Idrizi, Prorektori për Infrastrukturë, Prof. Ass. Dr. Kadri Kryeziu, u.d. Sekretari i Përgjithshëm, Burim Berisha dhe koordinatori për cilësi, PhD Cand. Jasmin Jusufi.

Menaxhemti prezantoi punën që është bërë në riakreditimin e këtyre programe, në kuadër të rregullave përkatëse, duke theksuar se të gjitha kërkesat në suaza të mundësive ekzistuese janë plotësuar për riakreditimin e këtyre programeve.

Më pas ekspertët e jashtëm dhe ata nga AKA-janë takuar me bartësit e programe që janë në proces të riakreditimit, me personelin akademik dhe me përfaqësuesit e studentëve. Ata po ashtu janë njoftuar me infrastrukturën ekzistuese të këtyre fakulteteve, përfshirë edhe kabinetet e informatikës dhe bibliotekat.

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.