Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Në UPZ nisi punimet konferenca shkencore ndërkombëtare “8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017”

07 Shtator 2017

Universiteti “Ukshin Hoti” - Prizren

Komunikatë për medie

Në UPZ nisi punimet konferenca shkencore ndërkombëtare “8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017”

6-8 shtator 2017

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren të enjten ka nisur punimet Konferenca Shkencore Ndërkombëtare nga shkencat e kafshëve: “8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017”. Konferenca organizohet në bashkëpunim me Universitetin “Hasan Prishtina” dhe Universitetin “Namik Kemal” Tekirdağ-Turqi. Konkretisht nga Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit UPZ fakultet i ri që është themeluar gjatë mandatit të Rektorit Vataj, nga Fakulteti i Bujqësisë në Universitetin Hasan Prishtina dhe nga Departamenti i Shkencave të Kafshëve, Fakulteti i Bujqësisë, Universiteti i Namik Kemalit ne Turqi. Në konferëncë marrin pjesë 130 pjesmarrës me 206 punime, prej tyre do të jenë 90 prezantime gojore dhe 116 me poster. Pjesmarrësit janë nga SHBA, Turiqia, Bullgaria, Pakistani, Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Ndërsa temat kryesore të konferencës janë: Burimet gjenetike të kafshëve dhe zhvillimi rural, Nutricioni i kafshëve, Riprodhimi, fiziologjia dhe anatomia, Menaxhimi i kafshëve dhe shëndeti, teknologjia e prodhimit të kafsheve, etj..

Hapjen zyrtare të konferencës e ka bërë Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj. Në fjalën e tij para studiuesëve të shumtë të kësaj fushe dhe mysafirëve, ai theksoi se kjo konferencë ka rëndësi të veçantë për faktin e se trajton fusha të rëndësishme. Ai falenderoi studiuesit prezentë për prezantimin e të arriturave të tyre në UPZ, duke u shpreh mirënjohës të gjithë atyre. Rektori Vataj theksoi se UPZ ka marrëveshje me mbi 30 universitete nga Turqia të cilët kanë dhënë kontribut në UPZ në mënyra të ndryshme, njëra ndër to është edhe organizimi i konferencave të tilla të përbashkëta me UPZ-në.

Prof. Dr. Ismail Yilmaz, Prorektor në Universitetin Namik Kemalit në Turqi është shprehur i kënaqur që kanë pas mundësi të bashkëpunojnë me universitetet kosovare për organizmimin e kësaj konference, me UP-në dhe posaqërisht me Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren.

Rrustem Qehaja, këshilltar i Rektorit të UP-së, në fjalën e tijë theksoi se përmes këtyre konferencave ndqërtohen ura të reja bashkëpunimi mes universiteteve dhe vendeve tona.

Konferenca bënë bashkë shkencëtarë dhe hulumtues kryesor akademikë për të shkëmbyer dhe për të ndarë përvojat dhe rezultatet e kërkimit shkencor, idetë dhe aplikacionet në lidhje me të gjitha aspektet e Shkencave të Kafshëve, Menaxhimit të Kafshëve dhe Shëndetit. Shkenca e Kafshëve është si themelore dhe një shkencë aplikative, kështu që ne gjithashtu ftojmë përfaqësues nga Sistemet e Bujqësisë Blegtorale dhe Marketingut, Teknologjitë e Bujqësisë, Agjencitë e Ushqimit të Kafshëve, si dhe përfaqësuesit qeveritarë të Turqisë dhe Kosovës për të marrë pjesë në konferencë. BALNIMALCON 2017 përfshin tema dhe tema të ndryshme kështu që do të jetë interesante për pjesëmarrësit e ndryshëm nga fusha të ndryshme të shkencave të kafshëve dhe kompanive.

Përveç seancave shkencore të konferencës, pjesmarësit e shumtë do të vizitojnë Kosovën dhe të shikojnë fenomenet e ndryshme të turizmit dhe trashëgiminë e pasur natyrore dhe monumentet kulturore. Pjesëmarrësit e konferencës që tregojnë interes do të kenë mundësinë të vizitojnë një pjesë të vogël të atraktivitetit tonë të turizmit përmes konferencës pas konferencave të Qyteteve të Kosovës dhe vendeve të Ballkanit.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.