Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Universiteti “Ukshin Hoti” do të kontribuon në bërjen e Parkut Gjermano-Kosovar të Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren

07 Mars 2018

 

Universiteti “Ukshin Hoti” do të kontribuon në bërjen e Parkut Gjermano-Kosovar të Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren

Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) ka publikuar Studimin e Fizibilitetit për përdorimin e ardhshëm të kampit të KFOR-it në Prizren, duke propozuar krijimin e një Parku Gjermano-Kosovar të Inovacionit dhe Trajnimeve. Në këtë koncept dokument është paraparë përfshirja edhe e Universitetit “Ukshin Hoti” me disa programe të rëndësishme. Kjo hapësirë me infrastrukturën përkatëse do të shërben për zgjerimin e UPZ-së dhe njëkohësisht në realizimin e këtij vizioni për zhvillimin e Komunës së Prizrenit dhe shtetit të Kosovës. Universiteti, duke u bazuar në kapacitetet ekzistuese, do të jep kontribut në 5 prioritet kryesore që janë theksuar.

Menaxhmenti i Universitetit “Ukshin Hoti” – Prizren, falënderon përfaqësuesit e GIZ dhe të kontingjentit të KFOR-it gjerman në Prizren për përfshirjen e Universitetit “Ukshin Hoti” në këtë Studim të Fizibilitetit dhe shprehë gatishmërinë dhe përkushtimin për të kontribuar në realizimin e këtij koncepti duke ofruar bashkëpunim të plotë palëve të përfshira në këtë projekt shumë të rëndësishëm për shtetin tonë. Ne si Universitet mund të bëjmë menjëherë hapin e parë duke realizuar atë që është paraparë në këtë dokument. Aty ceket se mund të merren parasysh kurset e studimit: shkencat e jetës, bujqësia, inxhinieri ushqimore, shkencat natyrore, TIK, inxhinieri, prodhimi, ndërtimi, ndoshta edhe krijimi i filmave. “Duke pasur parasysh kurset e mësipërme të studimit, një adresë e mirë mund të jetë Universiteti Publik i Prizrenit "Ukshin Hoti", i cili ofron programe përkatëse Bachelor në fakultetet përkatëse: i) Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në fushat e studimit të Agrobizneseve, Pyjeve dhe Shkencave të Mjedisit dhe ii) Fakultetin e Shkencave Kompjuterike që ofron Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikacionin si dhe Dizajnin e Softuerit. “, theksohet në këtë studim ndër të tjera.

Kampi i KFOR-it është parë gjithnjë si mundësi e mirë për zgjerimin e UPZ-së ndërsa propozimi i tanishëm nga Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, që të përfshihet në Parkun Gjermano-Kosovar të Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren, është një kombinim i përsosur. Duhet cekur se shteti Gjerman ka kontribuar shumë në themelimin dhe zhvillimin e deritanishëm të UPZ-së, ndërsa ky do të jetë një kontribut i madh për zhvillimin e këtij Universiteti në të ardhmen.

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.