Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

U konstituua përbërja e re e Senatit dhe u zgjedhën dekanët e rinj të njësive akademike të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren

26 Prill 2018

 

Përbërja e re e Senatit të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, të enjten ka mbajtur mbledhjen e parë inaugurues. Në këtë mbledhje është zgjedhur Kryesues i përkohshëm i Senatit, për mbledhjen inauguruese, Prof. Ass. Drita Krasniqi, ndërsa kryesues i përkohshëm deri në zgjedhjen e Rektorit, Prof. Ass. Dr.  Muharrem Faiku. Në mbledhja kanë marrë pjesë edhe anëtarët e Komisionit Zgjedhor, të caktuar nga Këshilli Drejtues për organizimin e Zgjedhjeve të Përgjithshme në Universitet.

Kryetarja e Komisionit Zgjedhor, Prof. Ass. Dr. Kimete Canaj, i uroi senatorët e rinj për fitimin e mandateve nga njësitë akademike, nga administrata dhe nga Parlamenti i Studentëve. Ajo theksoi se është nderë të qenit përfaqësues në këtë organ, pasi që Senati është organi më i lartë për çështje akademike në Universitet. Gjithashtu edhe kryesuesi i përkohshëm i Senatit i uroi për mandatet senatorët e rinj.

Në këtë mbledhje është votuar për zgjedhjen e dekanëve të njësive akademike. Prof. Asoc. Dr. Halil Kukaj është zgjedhur dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj, dekan i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, Prof. Asoc. Dr. Isuf Lushi është zgjedhur dekan i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, Prof. Asoc. Dr. Kadri Kryeziu dekan i Fakultetit Juridik dhe Prof. Asoc. Dr. Shkelqim Millaku, dekan i Fakultetit të Filologjisë.

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.