Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Rektori Vataj priti në takim z. Ross Bull,drejtori ekzekutiv i organizatës ndërkombëtare CNVP

23 Korrik 2018

 

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, të hënën ka pritur në takim drejtorin ekzekutiv të organizatës CNVP(Building a Greener Economic Environment), z. Ross Bull, me të cilin ka diskutuar për mundësinë e lidhjes së  një memorandumi të bashkëpunimit.

Rektori Vataj theksoi se e mirëpret bashkëpunimin me organizatën në fjalë, duke e konsideruar të nevojshëm për ngritjen e kapaciteteve të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.

z. Ross Bull, drejtor ekzekutiv i  organizatës CNVP,  theksoi se objektiv i tyre është që të lidhin bashkëpunim me partnerë të ri në sektorin privat, publik dhe në universitete dhe në këtë kuadër është i mirëseardhur bashkëpunimi edhe me Universitetin e Prizrenit.

Në këtë takim palët e pajtuan që të nisin me draftimin e memorandumit të bashkëpunimit që pritet të nënshkruhet në një të ardhme të afërt.

CNVP fokusohet në ndërtimin e një mjedisi ekonomik të gjelbër. Përdor analiza të bazuara në dëshmi për të përmirësuar jetesën e qëndrueshme të komuniteteve rurale dhe shoqërisë civile të prekura nga procesi i vazhdueshëm i ndryshimeve mjedisore dhe klimaterike.

Përforcimi i kapaciteteve të CNVP përfshin: menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve; ndryshimin e klimës, mjedisin dhe menaxhimin e burimeve natyrore; zhvillimi agro-rural; energjisë së rinovueshme dhe menaxhimit të mbetjeve, duke përfshirë ndotjen ndërkufitare të ujit; mobilizimi i komunitetit, shoqëria civile dhe qeverisja; si dhe çështjet e pranimit në Evropë dhe çështjet përkatëse të politikave.

CNVP aktualisht është aktive në Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi.


<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.