Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Dekani i FSHK-së, Prof. Asoc.Dr. Samedin Krrabaj nënshkruan memorandum bashkëpunimi me OJQ “Open Data Kosovo” (ODK)

03 Gusht 2018

 

Dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Asoc.Dr. Samedin Krrabaj, të hënën ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërmjet OJQ “Open Data Kosovo” (ODK) dhe Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren. Ky memorandum bashkëpunimi ka për qëllim përcaktimin e fushave të bashkëveprimit në mes të dy palëve në kuadër të projektit Open ICT Education for Youth Employability dhe projekteve të tjera që mund të zhvillohen ndërmjet Open Data Kosovo dhe Fakultetit te Shkencave Kompjuterike të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren dhe Open Data Kosovo pajtohen të bashkëpunojnë në këto fusha:

· Ofrim të kurseve të hapura online ekstrakurrikulare për studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike;

· Ofrim të këshillimit dhe mentorimit të punës së studentëve në kuadër të kurseve online, me qëllim të përfitimit të një niveli të lartë të njohurive dhe zhvillimit të shkathtësive praktike për aplikim të njohurive të fituara gjatë kurseve të përmendura;

· Në evente të organizuara në kuadër të projektit me qëllim të rrjetëzimit të studentëve me sektorin e biznesit, dhe në evente që kanë për qëllim informimin e studentëve për trendet dhe mundësitë të cilat ofrohen në fushën e TIK-ut.

Ky memorandum bashkëpunimi obligon Open Data Kosovo, për(në):

· Ofrimin e qasjes në platformën e kurseve masive te hapura online për studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”;

· Prezantimin e projektit për kurset e hapura online para studentëve;

· Ofrimin e informatave dhe udhëzimeve teknike rreth qasjes në platformë;

· Ofrimin e këshillimit dhe mentorimit të studentëve në oraret e disenjuara për këtë (2 orë në javë përgjatë 19 muajsh);

· Përzgjedhjen e studentëve me rezultatet më të mira, për pjesëmarrje në bootcamp;

· Promovimin e vazhdueshëm të studentëve të suksesshëm të kurseve online në rrjetet sociale dhe në materialet e tjera promovuese të parapara të zhvillohen në kuadër të projektit;

· Dhurimin e 4 kompjuterëve për sallën e kompjuterëve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike;

· Koordinimin me Fakultetin e Shkencave Kompjuterike të të gjitha aktiviteteve që zhvillohen me studentët e këtij fakulteti.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.