Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Konferenca: “Ndarja e njohurive dhe praktika e vetë përdorimit të filmit dokumentar në mësimdhënie, në universitetet në Kosovë dhe Serbi”

27 Shtator 2018

Konferenca: “Ndarja e njohurive dhe praktika e  vetë përdorimit të filmit dokumentar në mësimdhënie, në universitetet në Kosovë dhe Serbi”

Nga 20 – 22 shtator 2018 në Beograd u zhvillua konferenca e organizuar nga PIN (People In Need) me focus në ndarjen e përvojave për praktikimin e filmit dokumentar si mjet në mësimdhënie.
Profesorët nga Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” kanë pilotuar kursin “Filmi në mësimdhënie” në muajin maj të këtij viti, me mbështetje të DokuFest, me pjesëmarrje të studentëve të Departamenti i Edukimit dhe Filologjisë.

Kjo konferencë u zhvillua në kuadër të projektit “Prezantimi i qasjeve të reja në edukimin shoqëror II”, në partneritet me People in Need (Pragë), Free Zone Junior (FOND B92, Beograd), Center for Teacher Education (Universiteti i Beogradit, Fakultet i Filozofik), DokuFest (Prizren), Universiteti “Ukshin Hoti” (Prizren) dhe program One World in School (OËIS), ne mbështetje të National Endoëment for Democracy (NED).


Prezantimi i praktikës në Universitetin e Prizrenit
prof. Artan Reshani (Edukatë Qytetare dhe Histori)

 

Panel diskutimi “Përzgjedhja e filmit dokumentar në mësimdhënie”
(nga e majta: Dusan Kubecka (One World in Schools), Tringa Siqeca (DokuFest), Rajko Petrovic (Free Zone Film Festival), Melita Randjelovic (Free Zone Junior)

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas