Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Universitetin Regensburgut, Gjermani u organizua Konferenca V, nga Qendra FZ DiMOS

02 Tetor 2018

FZ DiMOS (Qendra Hulumtuese “Gjuha Gjermane në Evropën e Mesme, Lindore dhe Juglindore”) - Das Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS) është njësi e Fakultetit të Gjuhësisë, Letërsisë dhe Studimeve Kulturore të Universitetit të Regensburgut. https://www.uni-regensburg.de/forschung/dimos/

Programi i konferencës - https://www.uni-regensburg.de/forschung/dimos/medien/ankuendigungen/v.jahrestagung_programm_final_.pdf

Në këtë konferencë mori pjesë edhe prof. dr. Izer Maksuti, profesor në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë gjermane, në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Titulli i kumtesës ishte: “Deutsche Lehnwörter im Albanischen” (Huazime gjermane në shqip). Aty bëhej fjalë për rrugët, kohën dhe numrin e huazimeve nga gjermanishtja në gjuhën shqipe. Thelbi i kumtesës kishte të bëjë me prezantimin e modele dhe shembujve për një „Fjalor të gjermanizmave në gjuhën shqipe“. Hartimi dhe botimi i një fjalori të tillë do të jetë një kontribut shtesë në këtë fushë. Edhe pasqyrimi i një bibliografie të “studimeve mbi gjermanizmat në gjuhën shqipe“ ishte pjesë e këtij prezantimi.

Pjesëmarrja në këtë konferencë ishte një mundësi e shkëlqyer për të kultivuar kontaktet dhe për të lidhur kontakte të reja, për të përcjellë risitë dhe për të nxitur planifikimin shkencor e akademik, si dhe bashkëpunimet në mes botës gjermane me universitetin tonë.

Si pjesë e vazhdimësisë së bashkëpunimit në frymën e shkëmbimit akademik kemi miratimin e ardhjes së dy profesorëve: prof. dr. Jörg Meier - https://ph-tirol.ac.at/en/joerg_meier

 

dhe prof.dr. Rupert Hochholzer - https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/germanistik-daz/mitarbeitende/wissenschaftliches-personal/prof-dr-rupert-hochholzer/index.html, gjatë muajit dhjetor 2018 në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren dhe planifikimi i organizimit të konferencës së radhës në universitetin tonë.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.