Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Vizita e BESTSDI group në UPZ

28 Nëntor 2018

Dje pasdite, me datë 27. 11. 2018, UPZ-në e kanë vizituar partnerët nga Universiteti i Zagrebit, njëkohësisht udhëheqës të projektit BESTSDI dhe përfaqësues nga Universitete të tjera partnere nga rajoni.

Përfaqësues nga Universieti i Zagrebit janë takuar me dekanin e FSHK - së,  Prof. Asoc.Dr. Samedin Krrabaj me të cilin kanë biseduar dhe janë dakorduar për aplikim me projekte të reja në kuadër të projekteve ERASMUS.

Në kuadë të takimit, Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi dhe Msc. Jasmin Jusufi, para të pranishmëve kanë mbajtur një prezentim për historikun e zhvillimit të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren dhe Fakultetin e Shkencave Kompjuterike.

Duhet përmendur që, në kuadër të këtij projektit UPZ ka punuar në avancimin e kurikulës duke përgaditur lëndë që përshshijnë fushën SDI që do të ligjërohen nga Prof. Ass. Dr. Ercan Canhasi dhe Prof. Zirije Hasani të cilët kanë qenë drejtëpërdrejtë të angazhuar në punën e draftimit të kurikulës. Gjithashtu në kuadër të projektit është hapur kabineti i dedikuar pikërisht për këtë fushë në vlerë prej 17.500 euro.

I gjithë stafi i FSHK -së, të gjithë shqiptarëve, ju uron festat e mëdha të 28 Nëntorit të lavdishëm. Gëzuar

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas