Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Sesion informues në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike

10 Janar 2019

Sesion informues në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike

 

Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren është mbajtur Sesion informues i projektit "Edukim i Hapur TIK për Punësueshmërinë e të Rinjëve" (“Open ICT Education for Youth Employability”), nga organizata jo qeveritare Open Data Kosovo.

Gjithashtu, bazuar në ”Memorandumin e Bashkëpunimit” ndërmjet Open Data Kosovo dhe Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, dekanit të Fakultetit Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj i është bërë dorëzimi i pesë(5) kompjuterëvë të cilët do t’ju sherbejnë studentëve për nevojat e pavarura, si dhe do të qëndrojnë si platformë për implementimin e rrjedhshëm të projektit. Në kuadër të projektit do të bëhet promovimi i vazhdueshëm i studentëve të sukseshëm të kurseve online në rrjetet sociale dhe të materialeve tjera promovuese të parapara të zhvillohen në kuadër të këtij bashkëpunimi.

Duhet përmendur që, në kuadër të projektit BESTSDI financuar nga Erasmus + dhe programi i BE dhe  në kuadër të projektit Open ICT Education for Youth Employability dhe projekteve tjera, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren nga viti 2018 ka siguruar pajisje kompjuterike për nevojat e studentëve në vlerë mbi njëzet mijë euro.

 

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas