Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

UPZ arrin marrëveshje me STA për organizimin e testeve ETS të njohura ndërkombëtarisht (TOEFL ITP®, TOEIC®L&R dhe TFI™)

07 Shkurt 2019

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren ka arritur protokoll bashkëpunimi me S.T.A (Country Master Distributor for ETS), Objekti i këtij protokolli është të garantojë bashkëpunimin midis UPZ dhe S.T.A, me qëllim sigurimin e standardit gjatë procesit të testimit të gjuhës Angleze e Frënge dhe të garantojë certifikimin zyrtar të rezultatit të arritur gjatë testimit në ambientet e UPz-së. Tani studentët e UPZ do të kenë mundësi ti nënshtrohen testeve të ETS të njohura ndërkombëtarisht (TOEFL ITP®, TOEIC®L&R dhe TFI™) në ambientet e UPZ. Marrëveshjen përkatëse e ka nënshkruar Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj, u.d. Rektor në UPZ dhe Prof. Ass. Ines Dika, përfaqësuese e S.T.A. Kjo marrëveshje është në funksion të implementimit të marrëveshjes në mes të MASHT dhe ETS Global BV e arritur në fund të vitit të kaluar me qëllim të implementimit të Udhëzimit Administrativ të Zyrës së Kryeministrit për gjuhët e huaja në programet e studimit të ciklit të dytë apo të tretë me nr. 03/2018. U.d. Rektori Temaj e vlerësoi si të rëndësisë së veçantë për studentët e UPZ-së që t’i nënshtrohen provimit në njohuritë në gjuhët e huaja, sidomos atë angleze, në një institucion kredibil siç është ETS Global BV.

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas