Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

u.d. Rektori Temaj me bashkëpunëtorë po merr pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare në Ulqin

05 Prill 2019

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Strategjia për zhvillim ekonomik lokal të komunave në vendet e Ballkanit me theks të veçantë pikëpamjet, sidat dhe mundësitë e zhvillimit”, e organizuar nga  Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim në Ulqin, të premten i ka bashkuar shkencëtarët, akademikët dhe ekspertët e fushës së zhvillimit ekonomik, nga shumë vende. Në këtë konferencë nga Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren po marrin pjesë Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj u.d. Rektor, Prof. Asoc. Dr. Halil Kukaj Dekan në Fakultetin e Ekonomisë, si dhe Prof. Ass. Dr. Artan Nimani profesor i ekonomisë dhe anëtar i Këshillit Drejtues të UPZ-së. Me këtë rast në hapje të punimeve të konferencës një fjalë rasti në emër të UPZ-së e mbajti u.d. rektori Temaj. Ai theksoi se është nder për përfaqësuesit e UPZ-së që të marrin pjesë në këtë ngjarje e cila do të shërbejë për qëllim të zgjerimit të njohurive dhe për shkëmbimin  e  mendimeve për rolin e shkencës në këtë fushë.

Temat bosht të konferencës, janë: Investimet dhe promovimi i investimeve në sferën e turizmit dhe hotelerisë; Efekti i investimeve të huaja në turizmin vendor; Kuadri ligjor për rregullimin e investimeve të huaja në sferën e zhvillimit ekonomik dhe turistik lokal; Zhvillimi dhe rregullimi i turizmit ndërkufitar; Roli i infrastrukturës dhe bujqësisë në sferën e turizmit dhe hotelerisë; Rregullimi i bashkëpunimit institucional nëpërmjet organizatave turistike në sferën e turizmit; Taksat dhe tatimet lokale në funksion të zhvillimit ekonomik lokal; Novacionet dhe it në funksion të zhvillimit ekonomik lokal; Problematika e profilizimit të burimeve njerëzore në funksion të zhvillimit të ekonomisë dhe turizmit lokal; Administrata shtetërore dhe zhvillimi ekonomik lokal.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas