Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Prorektori Morina mori pjesë në punëtorinë e Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universitet

04 Maj 2019

Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina u.d Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren mori pjesë në punëtorinë e Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universitet mbajtur në Tiranë me temë “Bashkëpunimi i Shoqërisë Civile dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë- Mundësi për ngritjen e cilësisë”, 3-5 maj 2019. Në punëtori morën pjesë përfaqësues të Rektoratit të Universitetit të Prishtinës, rektori dhe pro-rektorët, anëtarë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, zyrtarë të arsimit të lartë në MAShT, anëtarë të Komisionit Parlamentar për Arsim, përfaqësues të Universiteteve Publike, anëtarë të KITU si dhe ekspertë të arsimit të lartë.

Kjo punëtori i mbajt me qëllim të krijimit të urave të shëndosha të komunikimit, përafrimit të qëndrimeve dhe identifikimit të mundësive të bashkëpunimit për realizimin e qëllimit të përbashkët. Deri këtu u arrit pas disa vitesh pune e angazhimi, debatesh, publikimesh të gjetjeve të rëndësishme, përfshirjeje në përmirësimin e infrastrukturës ligjore dhe rregullative të arsimit të lartë, KITU po sheh mundësinë e krijimit të mundësive të reja të bashkëpunimit dhe maksimizimit të realizimit të rekomandimeve të deritashme përmes punës së përbashkët me institucionet relevante të arsimit të lartë.

Në një ambient joformal pune, KITU synon të kuptojë ngecjet në komunikim me hisedarët kryesorë, të identifikojë mundësitë e reja të bashkëpunimit me ta dhe realizimin e rekomandimeve për të cilat ka dakordim gjithshoqëror.<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas