Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

UPZ po qëndron në një vizitë zyrtare në puntorinë një javore të organizuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara” në Salzburg, Austri

20 Maj 2019

Në kuadër të projektit “Krijimi i teorisë në qendrat praktike për inovacion dhe punësim CTPCIE” Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren po qëndron në një vizitë zyrtare në puntorinë një javore të organizuar në “Universitetin e Shkencave të Aplikuara” në Salzburg, Austri. Lidhja midis teorise dhe praktikës në arsmin e lartë, projektet hulumtuese dhe afersia me tregun e punës janë aktivitetet kryesore të puntorisë. Këto përvoja nga universitetet prestigjioze Europiane janë shumë të rendësishme për universitetet në Kosovë. UPZ në këtë puntori është përfaqesuar nga prorektori për çështje mësimore, Prof. ass. Dr. Shemsi Morina, si dhe stafi nga Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit i përfaqësuar nga dekani Prof. asoc. Dr. Isuf Lushi, profesori Faruk Bojaxhiu dhe PhD(c) Nol Krasniqi. FSHJM është partnere në këtë projekt.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas