Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike mban takimin konstituiv

14 Shkurt 2020

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike mban takimin konstituiv

Më 14.02.2020 u themelua Bordi Këshillëdhënës Industrial (BKI) i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike (FSHK). Roli i BKI-së do të jetë në funksion të bashkëpunimit dhe ndërveprimit të fakultetit me komunitetin e biznesit dhe palët tjera të interesit.

Bashkëpunimi i FSHK-së me BKI-në ka për qëllim shkëmbimin e përvojave më të mira dhe rekomandimeve me interes reciprok (trajnime, ekspertiza profesionale, mundësi punësimi si dhe praktika profesionale).

Anëtarët e bordit janë nga komuniteti i biznesit, organizatat qeveritare dhe jo qeveritare si dhe nga shoqëria civile.

Pas procesit zgjedhor u zgjodh edhe kryesia e BKI-së, ku Diogjen Elshani nga Kompania Gjirafa u zgjodh kryetar i BKI-së ndërsa Majlinda Bahtijari Şilik nga Komuna e Prizrenit u zgjodh zëvendëskryetare.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas