Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Mbahet takimi i partnerëve të Projektit Shpresë

16 Maj 2020

Është mbajtur takimi online, mes partnerëve në Projektin SHPRESË i Caritasit Zviceran, ku Universitetin "Ukshin Hoti" e kanë përfaqësuar, Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan dhe Prof. Ass. Dr. Pranvera Jetishi.

Projekti SHPRESE ka për qëllim të ngrit kapacitetet e edukatorëve të ardhshëm në arsimin para fillor në punën me metodologji bashkëkohore në APF. Është duke u punuar dhe bashkëpunuar me Fakultetet e Edukimit në Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë dhe Prizren për të rishikuar dhe harmonizuar syllabuset relevante, si pjesë e kurrikulës ekzistuese të universiteteve, me kurrikulën bërthamë në Kosovë. Harmonizimi fokusohet në përfshirjen e aktiviteteve praktike dhe qasjes e të mësuarit përmes lojës e cila është në qendër të projektit SHPPRESSE. Pas një punëtorie të suksesshme, mirëpresim takimin tonë të ardhshëm me ç 'rast do të ndahen rezultatet nga Fakultetet dhe do të përcaktohen hapat në vijim.

 

 

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas