Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Nisi zbatimi i projektit: "Zhvillimi i një sistemi gjithëpërfshirës të performancës së mësuesve akademik për sistemin Universitartë arsimit të lartë publik në Kosovë"

05 Nëntor 2020

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të enjten është mbajtur takimi fillestar në kuadër të punëve për implementimin e projektit "Zhvillimi i një sistemi gjithëpërfshirës të performancës së mësuesve akademik për sistemin Universitartë arsimit të lartë publik në Kosovë", nga i cili projekt do të përfitojëedhe UPZ. Në takim ishin Prof.Ass. Dr. Shemsi Morina, Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore njëherësh zv.rektor,  Prof.Ass. Dr. Soner Yildirim, Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë dhe Prof. Ass. Dr. Armend Podvorica, Prorektor për Buxhet, Financa dheinfrastrukturë dhe z. Jasmin Jusufi, ud. Udhëheqës i Zyrës për Sigurimin e Cilësisënë UPZ, kurse ka ana tjetër,  z. Qëndrim Lluka, drejtor ekzekutiv i organizatës Optima dhe Sharon Hart, eksperte amerikane në kuadër të këtij projekti.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas