Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

U mbajt mbledhja e radhës e Këshillit Drejtues të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren

30 Dhjetor 2020

Në sallën e mbledhjeve në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, të martën u mbajt mbledhja e radhës e Këshillit Drejtues të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren.
Në mbledhje morën pjesë: Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari (kryesues), Dr. Sc. Hajrije Skrelje zv.kryesuese, Prof. Asoc. Dr. Rifat Morina, Dr. Sc. Kushtrim Gashi, Prof. Ass. Dr. Rifat Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Drita Krasniqi, Prof. Ass. Dr. Ylli Kortoçi, Rektori Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj, Sekretari i Përgjithshëm Burim Berisha, Kryetari i Studentëve Milot Krasniqi dhe Zyrtari Ligjor në KD Abdullah Etemi.

Kryesuesi i KD-së - Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari, e hapi mbledhjen dhe u shprehi mirëseardhje të gjithë të pranishmëve. Mbledhja u mbajt me këtë rend dite: Raporti mbi mbarëvajtjen e procesit mësimor gjatë kohës së pandemisë; Raport për menaxhimin e situatës dhe zbatimin e masave parandaluese ndaj virusit Covit-19 dhe Të ndryshme.

Z. Kortoçi, kryetar i Shtabit Emergjent në Universitetit bëri të ditur se janë duke e monitoruar situatën dhe se janë zbatuar rekomandimet e IKSHP-së. Me kërkesë të kryesuesit të KD-së, ai pohoi se ndërkohë do të bëjnë gati një raport të përgjithshëm për situatën epidemiologjike në Universitet.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas