Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Mbahet mbledhja e radhës e Këshillit Drejtues të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren

28 Janar 2021

Mbahet mbledhja e radhës e Këshillit Drejtues të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren

KD-ja të mërkurën në sallën e mbledhjeve përkatësisht në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, mbajti mbledhjen e radhës ku në mbledhje morën pjesë: prof. asoc. dr. Naser Bajraktari (kryesues), dr. sc. Hajrije Skrelje zv.kryesuese, prof. asoc. dr. Rifat Morina, dr. sc. Kushtrim Gashi, prof. ass. dr. Rifat Hoxha, prof. asoc. dr. Drita Krasniqi, prof. ass. dr. Ylli Kortoçi, Rektori, prof. asoc. dr. Ismet Temaj, Sekretari i Përgjithshëm Burim Berisha, Kryetari i Studentëve Milot Krasniqi dhe Zyrtari Ligjor në KD Abdullah Etemi dhe Përparim Abdullahu.

Këshilli Drejtues  mbajti mbledhjen e radhës me këtë rend dite:

  • 1. Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës;
  • 2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Këshillit Drejtues, të mbajtur më 29.12.2020;
  • 3. Shyrtimi i shkresave drejtuar Këshillit Drejtues;
  • 4. Shqyrtimi i Raportit mbi mbarëvajtjen e procesit mësimor gjatë kohës së pandemisë.
  • 5. Shqyrtimi i Raportit për menaxhimin e situatës dhe zbatimin e masave parandaluese ndaj virusit Covid-19.
  • Të ndryshme
<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"  Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës. Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.    "

Këshilli Drejtuesi i Universitetit

Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës.

Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.