Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Në U. "Ukshin Hoti" përmbylli punimet Konferenca Shkencore Ndërkombëtare

21 Mars 2021

Në Universitetin "Ukshin Hoti" në Prizren, përmbylli punimet Konferenca IV Ndërkombëtare e Forumit Sociologjik Ballkanik (BSF) "Ballkani - Një qasje krahasuese dhe integruese" dhe Konferenca XV Ndërkombëtare Ndërdisiplinore: "Studime krahasuese në shoqërinë moderne, Ballkani në kontekstin evropian dhe global", e shtyrë nga Nëntori 2020 në Mars 2021 për shkak të Pandemisë Covid-19. Konferenca i mbajti punimet më 19 dhe 20 Mars 2020, në mënyrë të kombinuar, online dhe fizikisht. Në konferencë janë prezantuar 223 punime nga 333 autor e koautor nga 23 shtete.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"  Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës. Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.    "

Këshilli Drejtuesi i Universitetit

Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës.

Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.