Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

UPZ ORGANIZON KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

08 Korrik 2014

UPZ ORGANIZON KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

UPZ Organizon Konferencë Shkencore Ndërkombëtare.

Më 26-28 shtator 2014, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” do të organizojë Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, me temë: “Një shekull i mbështetjes amerikane për shqiptarët”.

Më këtë rast bëjmë thirrje të hapur për të gjithë  studiuesit e interesuar që të marrin pjesë në këtë  konferencë me kontributet e tyre.

Abstraktet e punimit duhet t’i referohen temës së Konferencës dhe të përmbajnë jo më shumë se 300 fjalë. Ato duhet të dorëzohen më së largu deri më 30 korrik 2014. Bazuar në abstraktet e dërguara brenda afatit të paraparë, do të hartohet agjenda përfundimtare e Konferencës.

Materialet e Konferencës do të publikohen në një libër të veçantë, me numër të ISBN-së

Personi kontaktues:Prof.Asoc. Dr. Fahredin Shabani

fahredin.shabani@uni-prizren.edu

International Scientific Conference

26-28 September 2014, University of Prizren " Ukshin Hoti" will organize the International Scientific Conference "A century of U.S. Support for the Albanians"

Call for papers

We have the honour  to invite you to participate in the International Scientific Conference "A Century of U.S. Support for the Albanians". Papers should be within the scope of the Conference. Abstracts of no more than 300 words, should be submitted no later than 30th July 2014.

All papers will be published in Conference proceedings book with ISBN number.

Contact person: Prof. Assoc. Fahredin Shabani, PhD

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas