Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

U MBAJT EDICIONI I II-TË I PANAIRIT TË KARRIERËS

08 Korrik 2014

Ne kuadër të projektit për përkrahje zhvillimit të qëndrueshëm të strukturave të sigurimit të cilësisë në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, përkrahur nga Komisioni Evropian përmes Programit të TEMPUS, më 28.05.2014, është organizuar Edicioni i Dytë i Panairit të Karrierës. Në këtë panair kanë marr pjesë disa kompani nga regjioni i Prizrenit, ndërsa qindra student nga UPZ kanë komunikuar me ta për mundësitë që ofrojnë për punësim.

Në mënyrë që të asistojë në arritjen e misionit dhe vizionit të vet për të ardhmen, UPZ ka dizajnuar strategjit të sigurimit të cilësisë. Strategjia krijon bazën për procedurat e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Universitet.

Universiteti “Ukshin Hoti” është i angazhuar të ofrojë të gjitha pajisjet për të përkrahur studentët në mësimnxënie, avancim të karrierës, nevojat shoqëror dhe në veçanti në kohezionin shoqëror.

Në këtë kontekst duhet theksuar se kompanitë me promovimin e aktiviteteve të veta ofrojnë mundësi karriere studentëve ose shansin për të fituar eksperiencë të vyer që mund të zbatohet në një karrierë sidomos në sektorin privat. Kurse nga ana tjetër studentët mund të marrin informacione për punësimi dhe të mësojnë për aftësitë e kërkuara për vende të caktuara pune.

Përfundimi i suksesshëm i studimeve universitare hap një botë sfidash dhe mundësish për studentët e diplomua dhe motivuar duke përfshirë të gjithë spektrin vendor dhe ndërkombëtar si në atë publik dhe në atë privat.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas