Programet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Programi Bachelor ne Universitetin e Prizrenit:

1. Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

 • Dizajn Softveri
 • Teknologji Informative dhe Telekomunikimi

2. Fakulteti Ekonomik

 • Menaxhment Ndërkombëtar
 • Administrim Biznesi

3. Fakulteti Juridike

 • Fakulteti Juridik

4. Fakulteti Edukimit

 • Programi parashkollor
 • Programi fillor
 • Gjuhë gjermane

5. Fakulteti i Filologjisë

 • Gjuhë dhe letërsi shqipe
 • Gjuhë dhe letërsi angleze
 • Gjuhë dhe letërsi gjermane

6. Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

 • Agrobiznes
 • Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit (Bachelor)

Mund te aplikojnë:

Të gjithë të diplomuarit që kanë abmicie dhe rezultate të mira paraprake nga shkolla e mesme.

Kohëzgjatja e studimeve:

Këto programe studimi mund të ndiqen:

Për nivelin bachelor 3 ose 4 vjet

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit