Grupet e Studentëve për viti pare 2015/2016 në Drejtimin SD (Ligjërata dhe Ushtrime)

31 Tetor 2015 << prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

SEMS

SEMS

SEMS