Orari i Ligjeratave per SD

Semestri Dimror 2016/2017

Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - SD (Bachelor)

Viti I - II - III

Ligj & Ush

2016

Shkarko ketu

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit