Paraqitja e provimeve

 

Afatet e rregullta te provimeve ne Universitettin e Prizrenit

Studentët e vitit të parë provimet i paraqesin online. Pas kalimit të afatit të paraqitjes së provimeve, fletëparaqitjet  nuk do të pranohen.

Afatet e rregullta te provimeve ne Universitettin e Prizrenit jane:

Afatet

Paraqitja e Provimeve

Mbarojn Provimet

Janar

20 - 26  janari

10 shkurt

Qershor

09 - 15 qershori

30 qershor

Shtator

25 - 31 gusht

30 shtator

 

Per te log in ne student service klikni ketu: SEMS

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/