Parlamenti i studentëve është organi më i lartë i përfaqësimit të studentëve.

Numri i tërësishëm i anëtarëve të parlamentit të studentëve është nëntë (9).

Anëtarët propozohen nga organizatat studentore në bazë të numrit të përgjithshëm të votave të arritura në zgjedhjet e studentëve dhe sipas listave prioritare të kandidatëve të publikuara nga secila organizatë studentore në fillim të fushatës zgjedhore.

Anëtarët e Parlamentit të studentëve zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarin.

Këshilli drejtues nxjerr Rregulloren e punës për Parlamentin e studentëve.

Parlamenti i studentëve zgjedh anëtarët e Senatit nga lista e të propozuarve e përgatitur nga këshilli i studentëve i njësisë akademike. Kryetari i Parlamentit të studentëve është anëtar ex – officio nga numri i përgjithshëm i anëtarëve studentë të Senatit.


Kryesia e Parlamentit Studentor të Universitetit "UKSHIN HOTI" të Prizrenit

  • Milot Krasniqi, Kryetar i Parlamentit të Studentëve
  • Rina Berisha, Nënkryetare për çështje organizative dhe akademike
  • Samire Binaj, Nënkryetare për marrëdhënie me jashtë
  • Ilir Krasniqi, Sekretar
  • Flutra Sope, Zëdhënëse për informim

Arianit Berisha - Senator
Anesa Berisha - Senatore

Parlamentin studentor e gjeni në këtë faqe në facebook:

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas