PERLEGO

Free access during the Pandemic. You and your students can have access into the e-books (more than 300 000 ebooks) in different areas of study. Please disseminate this info to your internal university networks.

You can access through the following info:

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS