Administrata e FSHJM

Sekretar i Fakultetit i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit Zyrtar për Shërbim të Studentëve
Nexhmedin Krasniqi Nora Rada
nexhmedin.krasniqi@uni-prizren.com nora.rada@uni-prizren.com

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/