Lista e stafi akademik të angazhuar në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në vitin akademik 2018/19 në semestrin Veror.

 1. Prof. dr. Hysen Bytyqi - ligjerues,
 2. Prof. asoc. dr. Musaj Paçarizi - ligjerues,
 3. Prof. ass. dr. Bekim Gashi - ligjerues,
 4. Prof. ass. dr. Kushtrim Braha - ligjerues,
 5. Prof. ass. dr. Sadik Maloku - ligjerues,
 6. Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi - ligjeruese,
 7. Prof. ass. dr. Fadil Musa - ligjerues,
 8. Prof. ass. dr. Malush Mjaku - ligjerues,
 9. Msc. Amanatina Pervizaj - ligjeruese,
 10. Msc. Laura Naka - ligjeruese,
 11. Msc. Krenare Rexhepi - asistente,
 12. Msc. Ergin Hajredini - asistent.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS