Lista e stafi akademik të angazhuar në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në vitin akademik 2018/19 në semestrin dimëror.

1. Prof. dr. Ramë Vataj, ligjerues
2. Prof. dr. Avdullah Zejnullahu, ligjerues
3. Prof. dr. Fatmir Faiku, ligjerues
4. Prof. asoc. dr. Meleq Bahtijari, ligjerues,
5. Prof. asoc. dr. Mirvjena Këllezi, ligjeruese,
6. Prof. asoc. dr. Elez Krasniqi, ligjerues
7. Prof. ass. dr. Bekim Gashi, ligjerues
8. Prof. ass. dr. Ferim Gashi, ligjerues
9. Prof. ass. dr. Besim Gollopeni, ligjerues
10. Dr. sc. Kushtrim Braha, ligjerues
11. Dr. sc. Sadik Maloku, ligjerues
12. Msc. Kadri Krasniqi, ligjerues 
13. Dr. sc. Mevlan Qafleshi, asistent
14. Msc. Krenare Salihu, asistente
15. Msc. Adil Oruqaj, asistent
16. Msc. Pajtime Shala, asistente

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit