Personeli Akademik i Angazhuar

 

 

Programet në Gjuhën Turke

 • Dr. Soner YILDIRIM
 • Dr. Husniye KORO
 • Mr. Nuri BRINA
 • Mr. Serdan KERVAN
 • Mr. Ayla SAHIN
 • Mr. Esen SPAHI
 • Mr. Berna BABAYONUZ
 • Mr. Cengiz CESKO
 • Mr. Onat BAYMAK

 

Programet në Gjuhën Boshnjake

 • PhD. Esad Kurejšepi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Dr. Sci. Esad Kurejšepi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 389-144

E-mail:

Recane_esad@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

Sreda 9 -14.30 h, cetvrtak 12.00-14.30

 • Dr.sci. Sadik Idrizi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Dr. sciSadik Idrizi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 200 915

E-mail:

sadik.idrizi@uni-prizren.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Mr.sci. Muljaim Kačka

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Mr. sc. Muljaim Kaćka

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 265 588

E-mail:

muljaim.kacka@uni-prizren.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Prof.ass. dr.  Vedat Bajrami

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. ass.dr. Vedat Bajrami

Pozita:

Shef i Programit

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

+377 (0)44 278 897

E-mail:

vedat.bajrami@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

Çdo ditë pune


 • Dr.sci. Ahmed Bihorac

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Doc. dr Ahmed Bihorac

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 592 433, +381(0) 63608333

E-mail:

ahmed.bih61@gmail. com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

11-16 h

 • Dr.sci. Hivzo Gološ

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Prof. dr Hivzo Gološ

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+381 (0)20315 713;   064 18 37 252

E-mail:

goloshivzo@gmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme)

Subota, 11,00 -16,15 h

 

 

 

 


 • Prof. dr. Azra Verlašević

Emri dhe mbiemri/Imei prezime

Prfo.dr Azra Verlašević

Pozita/ Položaj:

Ligjerues(Predavač)

Telefon/i

+385 (0)92 323 0481; +387 (0)61 720 969

E-mail:

akibu6@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz/ Radno vrijeme)

9 -16 h

 • Dr.U. Špend Goranci
 • Dr.sci. Amela Lukač Zoranić

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Prof.dr Amela Lukač Zoranić

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+381 (0)64 8891555

E-mail:

a.zoranic@uninp.edu.rs

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Mr. Suada Džogović

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

PhD (c) Suada A. Dzogović

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 441 141

E-mail:

s.dzogovic@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

11 -13 h

 • MA. Esma Kasemi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

M.Sc. Esma Canhasi Kasemi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 638 100

E-mail:

esmacanhasi@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

Petak 9 -14 h

 • MA. Kujtim Pacaku
 • MA. Mejdin Saliji

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.