Personeli Akademik i Angazhuar

 

 

Programet në Gjuhën Turke

 • Dr. Soner YILDIRIM
 • Dr. Husniye KORO
 • Mr. Nuri BRINA
 • Mr. Serdan KERVAN
 • Mr. Ayla SAHIN
 • Mr. Esen SPAHI
 • Mr. Berna BABAYONUZ
 • Mr. Cengiz CESKO
 • Mr. Onat BAYMAK

 

Programet në Gjuhën Boshnjake

 • PhD. Esad Kurejšepi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Dr. Sci. Esad Kurejšepi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 389-144

E-mail:

Recane_esad@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

Sreda 9 -14.30 h, cetvrtak 12.00-14.30

 • Dr.sci. Sadik Idrizi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Dr. sciSadik Idrizi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 200 915

E-mail:

sadik.idrizi@uni-prizren.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Mr.sci. Muljaim Kačka

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Mr. sc. Muljaim Kaćka

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 265 588

E-mail:

muljaim.kacka@uni-prizren.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Prof.ass. dr.  Vedat Bajrami

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. ass.dr. Vedat Bajrami

Pozita:

Shef i Programit

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

+377 (0)44 278 897

E-mail:

vedat.bajrami@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

Çdo ditë pune


 • Dr.sci. Ahmed Bihorac

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Doc. dr Ahmed Bihorac

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 592 433, +381(0) 63608333

E-mail:

ahmed.bih61@gmail. com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

11-16 h

 • Dr.sci. Hivzo Gološ

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Prof. dr Hivzo Gološ

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+381 (0)20315 713;   064 18 37 252

E-mail:

goloshivzo@gmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme)

Subota, 11,00 -16,15 h

 

 

 

 


 • Prof. dr. Azra Verlašević

Emri dhe mbiemri/Imei prezime

Prfo.dr Azra Verlašević

Pozita/ Položaj:

Ligjerues(Predavač)

Telefon/i

+385 (0)92 323 0481; +387 (0)61 720 969

E-mail:

akibu6@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz/ Radno vrijeme)

9 -16 h

 • Dr.U. Špend Goranci
 • Dr.sci. Amela Lukač Zoranić

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Prof.dr Amela Lukač Zoranić

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+381 (0)64 8891555

E-mail:

a.zoranic@uninp.edu.rs

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Mr. Suada Džogović

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

PhD (c) Suada A. Dzogović

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 441 141

E-mail:

s.dzogovic@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

11 -13 h

 • MA. Esma Kasemi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

M.Sc. Esma Canhasi Kasemi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 638 100

E-mail:

esmacanhasi@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

Petak 9 -14 h

 • MA. Kujtim Pacaku
 • MA. Mejdin Saliji

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.