Personeli Akademik i Angazhuar

 

 

Programet në Gjuhën Turke

 • Dr. Soner YILDIRIM
 • Dr. Husniye KORO
 • Mr. Nuri BRINA
 • Mr. Serdan KERVAN
 • Mr. Ayla SAHIN
 • Mr. Esen SPAHI
 • Mr. Berna BABAYONUZ
 • Mr. Cengiz CESKO
 • Mr. Onat BAYMAK

 

Programet në Gjuhën Boshnjake

 • PhD. Esad Kurejšepi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Dr. Sci. Esad Kurejšepi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 389-144

E-mail:

Recane_esad@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

Sreda 9 -14.30 h, cetvrtak 12.00-14.30

 • Dr.sci. Sadik Idrizi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Dr. sciSadik Idrizi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 200 915

E-mail:

sadik.idrizi@uni-prizren.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Mr.sci. Muljaim Kačka

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Mr. sc. Muljaim Kaćka

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 265 588

E-mail:

muljaim.kacka@uni-prizren.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Prof.ass. dr.  Vedat Bajrami

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. ass.dr. Vedat Bajrami

Pozita:

Shef i Programit

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

+377 (0)44 278 897

E-mail:

vedat.bajrami@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

Çdo ditë pune


 • Dr.sci. Ahmed Bihorac

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Doc. dr Ahmed Bihorac

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+377 (0)44 592 433, +381(0) 63608333

E-mail:

ahmed.bih61@gmail. com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

11-16 h

 • Dr.sci. Hivzo Gološ

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Prof. dr Hivzo Gološ

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+381 (0)20315 713;   064 18 37 252

E-mail:

goloshivzo@gmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme)

Subota, 11,00 -16,15 h

 

 

 

 


 • Prof. dr. Azra Verlašević

Emri dhe mbiemri/Imei prezime

Prfo.dr Azra Verlašević

Pozita/ Položaj:

Ligjerues(Predavač)

Telefon/i

+385 (0)92 323 0481; +387 (0)61 720 969

E-mail:

akibu6@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz/ Radno vrijeme)

9 -16 h

 • Dr.U. Špend Goranci
 • Dr.sci. Amela Lukač Zoranić

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

Prof.dr Amela Lukač Zoranić

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+381 (0)64 8891555

E-mail:

a.zoranic@uninp.edu.rs

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

9 -16 h

 • Mr. Suada Džogović

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

PhD (c) Suada A. Dzogović

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 441 141

E-mail:

s.dzogovic@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

11 -13 h

 • MA. Esma Kasemi

Emri dhe mbiemri / Ime i prezime

M.Sc. Esma Canhasi Kasemi

Pozita / Položaj:

Ligjerues (Predavač)

Telefon/i

+386 (0)49 638 100

E-mail:

esmacanhasi@hotmail.com

Office Hours (Oret kur je present ne Upz / Radno vrijeme )

Petak 9 -14 h

 • MA. Kujtim Pacaku
 • MA. Mejdin Saliji

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, uron të gjithë mësimdhënësit e UPZ-së dhe të gjithë niveleve të arsimit në Kosovë dhe më gjerë për Ditën e Mësuesit – 7 Marsin.  Në këtë ditë të veçantë kujtojmë me mirënjohje mësuesit dhe pedagogët që me sakrificë në kohëra të vështira u përpoqën të na edukojnë me ndershmëri dhe përkushtim. Ditë më parë organizuam me një ceremoni madhështore përvjetorin e SHLP-së, nga e cila vatër e arsimit të lartë për më shumë se gjysmë shekulli kanë dalë mijëra mësues të cilët kanë edukuar dhjetëra gjenerata. UPZ vazhdon traditën e kualifikimit të mësimdhënësve të rajonit të Prizrenit dhe me gjerë, përderisa si universitet është zgjeruar duke ofruar kuadro të përgatitur edhe për fushat e tjera. Urime 7 Marsin - Ditën e Mësuesit! Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor Universiteti “Ukshin Hoti” – Prizren "

Urimi i Rektorit Vataj për 7 Marsin - Ditën e Mësuesit

Urimi i Rektorit Vataj për 7 Marsin - Ditën e Mësuesit

Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, uron të gjithë mësimdhënësit e UPZ-së dhe të gjithë niveleve të arsimit në Kosovë dhe më gjerë për Ditën e Mësuesit – 7 Marsin. Në këtë ditë të veçantë kujtojmë me mirënjohje mësuesit dhe pedagogët që me sakrificë në kohëra të vështira u përpoqën të na edukojnë me ndershmëri dhe përkushtim.