Fakulteti i Edukimit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Personeli Akademik i Rregullt

 • FAHREDIN SHABANI

  FAHREDIN

  SHABANI

  Profesor i asocuar, Dekan

 • Ismet Temaj

  Ismet

  Temaj

  Profesor i asocuar

 • Elsev Brina

  Elsev

  Brina

  Profesor Asistent, Shef i Programit në Gjuhën Turke

 • Soner YILDIRIM

  Soner

  YILDIRIM

  Profesor Asistent

 • Vedat Bajrami

  Vedat

  Bajrami

  Profesor Asistent, Prodekan

 • Ragip Gjoshi

  Ragip

  Gjoshi

  Profesor Asistent

 • Münevver YILDIRIM

  Münevver

  YILDIRIM

  Profesor Asistent

 • Bajram Çupi

  Bajram

  Çupi

  Profesor Asistent

 • Shemsi Morina

  Shemsi

  Morina

  Profesor Asistent

 • Rifat Morina

  Rifat

  Morina

  Profesor Asocuar

 • Serdan Kervan

  Serdan

  Kervan

  Profesor Asistent

 • Fatmir Mehmeti

  Fatmir

  Mehmeti

  Profesor Asistent

 • Ajka Aljilji

  Ajka

  Aljilji

  Profesor Asistent

 • Pranvera Jetishi-Çollaku

  Pranvera

  Jetishi-Çollaku

  Profesor Asistent

 • Albulena Alidema

  Albulena

  Alidema

  Asistente e Re

 • ARTAN RESHANI

  ARTAN

  RESHANI

  Asistent i Ri, Shef i Programit

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS