Fakulteti i Filologjisë

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Personeli akademik i rregullt

 • Flamur Shala

  Flamur

  Shala

  Profesor i Asocuar, u.d. Dekan

 • Xhafer Beqiraj

  Xhafer

  Beqiraj

  Profesor Asistent, u.d.Prodekan

 • Vjollca Dibra

  Vjollca

  Dibra

  Profesor Asistent

 • Shkelqim Millaku

  Shkelqim

  Millaku

  Profesor Asocuar

 • Sermin Turtulla

  Sermin

  Turtulla

  Profesor Asistent

 • Teuta Kafexholli

  Teuta

  Kafexholli

  Profesor Asistent

 • Kimete Canaj

  Kimete

  Canaj

  Profesor Asistent

 • Sejdi Sejdiu

  Sejdi

  Sejdiu

  Profesor Asistent

 • Izer Maksuti

  Izer

  Maksuti

  Profesor Asocuar

 • Ilir Krusha

  Ilir

  Krusha

  Profesor Asistent

 • Ismet Bujupaj

  Ismet

  Bujupaj

  Profesor Asistent

 • Dorinë Rakaj

  Dorinë

  Rakaj

  Asistente

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS