Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Personeli Akademik i Rregullt

 • Isuf Lushi

  Isuf

  Lushi

  Profesor Asocuar, Dekan

 • Albana Plakiqi-Milaimi

  Albana

  Plakiqi-Milaimi

  Profesor Asistent

 • Ylli Kortoçi

  Ylli

  Kortoçi

  Profesor Asistent

 • Ekrem Gjokaj

  Ekrem

  Gjokaj

  Profesor Asistent

 • Faruk Bojaxhi

  Faruk

  Bojaxhi

  Profesor Asistent

 • Nol Krasniqi

  Nol

  Krasniqi

  Asistent

 • Lidiron Buqaj

  Lidiron

  Buqaj

  Asistent

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS