Personeli Akademik i Angazhuar

Semsetri Dimërorë

 • Prof. Sinan  ADEMAJ
 • Prof. Fevzi BERISHA
 • Prof. Muhamet SADIKU
 • Prof. Sejdi REXHEPI
 • Prof. Ibrahim KRASNIQI
 • Artan NIMANI
 • Adem  ZOGJANI
 • Osman  SERTOLI
 • Kadri  KRASNIQI
 • Petrit  HASANAJ
 • Veli  LECAJ
 • Amantina PERVIZAJ
 • Myfail ZYLBEHARI
 • Shpetim ZYMBERAJ
 • Elvir SHTAVICA
 • Hysnije KORO
 • Bahtjar BERISHA
 • Mentor GASHI
 • Luan VARDARI
 • Behije IBRAHIMI
 • Rifat HOXHA

 

Semsetri Verorë

 • Agim PACA
 • Shemsi KRASNIQI
 • Sejdi  REXHEPI
 • Naim BAFTIU
 • Artan NIMANI
 • Kadri  KRASNIQI
 • Serdan KERVAN
 • Afërina SKEJA
 • Xhafer BEQIRAJ
 • Shpëtim ZYMBERAJ
 • Luan VARDARI
 • Petrit HASANAJ
 • Fevzi  BERISHA
 • Hysnije KORO
 • Ibrahim KRASNIQI
 • Muhamet SADIKU
 • Rifat HOXHA
 • Adem ZOGJANI
 • Sinan ADEMAJ
 • Halim BAJRAKTARI
 • Ilir KAPAJ
 • Nuri BEXHETI
 • Bashkim LAJÇI
 • Muharrem FAIKU
 • Shafi GASHI
 • Kadri KRYEZIU
 • Hysen BYTYQI
 • Ibrahim GASHI

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS