Fakulteti i Edukimit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Pranvera Jetishi-Çollaku  Prof.Ass. Dr.

Pozita:

Profesor Asistent

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

 

E-mail:

pranvera.jetishi@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)


Autobiografia-CV - Shqip