Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Pranvera Jetishi-Çollaku  Prof.Ass. Dr.

Pozita:

Profesor Asistent

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

 

E-mail:

pranvera.jetishi@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)


Autobiografia-CV - Shqip