Fakulteti i Filologjisë

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

 

 

Prof. ass. dr. Xhafer Beqiraj, u.d. Prodekan

Emri dhe mbiemri (TitulliAkad)

Prof. Ass. Dr. Xhafer Beqiraj, u.d. Prodekan

Pozita:

Profesor Asistent

Telefoni i punës (Mobil dhe Fix)

029/231085

E-mail:

xhefer.beqiraj@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/