Emri dhe mbiemri (TitulliAkad)

Prof. Asoc. Dr. Vedat BAJRAMI, Prodekan për çështje mësimore

Pozita:

Profesor i Asocuar

Telefoni i punës (Mobil dhe Fix)

029/231085

E-mail:

vedat.bajrami@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS