Emri dhe mbiemri (TitulliAkad)

Prof. Ass. Dr. Shemsi MORINA, Prodekan për çështje mësimore

Pozita:

Profesor Asistent

Telefoniipunes (Mobil dhe Fix)

029/231085  Mob: 049 448 949

E-mail:

shemsi.morina@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

E Martë dhe e Premte ora: 09:00 - 15:00

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

SEMS

SEMS

SEMS