Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. Asoc. Dr. Hamdi Shaban HOTI

Pozita:

Profesor, Prodekan

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

 

E-mail:

hamdi.hoti@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

 

Autobiografia-CV

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS