Emri dhe mbiemri (TitulliAkad)

Prof. Ass. Dr. Armend Podvorica, Prodekan për çështje akademike

Pozita:

Profesor Asistent

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

029/231085  Mob:

E-mail:

armend.podvorica@uni-prizren.com

Office Hours (oret present ne UPz)

E Hënë, e Mërkure dhe e Premte ora: 09:30 - 15:00

 

Autobiografia - CV

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS