Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Programet Baçellor:


1. Dizajn Softueri / BSc (180 ECTS);

2. Teknologji e Informimit dhe Telekomunikimit / BSc (180 ECTS);

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/