Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Programet Baçellor:


1. Dizajn Softueri / BSc (180 ECTS);

2. Teknologji e Informimit dhe Telekomunikimit / BSc (180 ECTS);

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit