Prof. Asoc. Dr. Armend Podvorica

Prorektor për Buxhet, Financa dhe infrastrukturë;

email: armend.podvorica@uni-prizren.com

Autobiografia -CV

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore:

email: shemsi.morina@uni-prizren.com

Autobigrafia - CV

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Ass. Dr. Soner Yildirim

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë:

email: soner.yildirim@uni-prizren.com

Autobiografia- CV

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS