Pse duhet ta zgjedheni Universitetin e Prizrenit për të studiuar

Universiteti i Prizrenit përfaqëson një përpjekje unikale në fushën e arsimit në Kosovë. UPZ , një universitet i ri ,që në themelimin e tij ,ka vendosur si qëllim kryesor  edukimin e studentëve me një frymë të re, e cila është aq e nevojshme për  zhvillimin  e individit dhe njëkohësisht edhe të shoqërisë.

UPZ  ka në përbërje të tij një staf akademik ndër më profesional, ku bashkërëndohet përvoja e një brezi me vitalitetin e një tjetri. Shumica e ligjëruesve të UPZ  janë të specializuar në universitetet më në zë evropiane dhe amerikane dhe janë të përgatitur që studentëve  t’u ofrojnë  të gjithë përvojën e  e dijën e tyre.

UPZ  gjendet në një nga qytet më të bukura, me lidhje historike të lashta dhe me objekte të reja të vendosura  në shfrytëzim të studentëve .UPZ ka  një godinë të re, moderne ,me të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të zhvilluar një proces mësimor të një niveli të lartë.

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS