Qendra për Përsosmërinë e Mësimdhënies në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Me vendim të Këshillit Drejtues të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, më 12.03.2020 është themeluar Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie në Universitetin “Ukshin Hoti”

Qëllimi i kësaj qendre është sigurimi i përsosmërisë në mësimdhënie, përmes promovimit të kulturës akademike dhe duke ofruar mundësi për zhvillim profesional të profesorëve, asistentëve aktual dhe profësorët dhe asistentët e rinjë në Universitet.

Struktura e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie.

  • Bordi Këshillëdhënës (Nga një përfaqësues prej secilit fakultet);
  • Kryesuesi i këshilllit të trajnerëve (njëkohësisht koordinator i qendrës);
  • Këshilli i Trajnerëve (Lista e trajnerëve në bazë të fushave);
  • Vizioni dhe Misioni;

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS