Qendra për Përsosmërinë e Mësimdhënies në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Me vendim të Këshillit Drejtues të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, më 12.03.2020 është themeluar Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie në Universitetin “Ukshin Hoti”

Qëllimi i kësaj qendre është sigurimi i përsosmërisë në mësimdhënie, përmes promovimit të kulturës akademike dhe duke ofruar mundësi për zhvillim profesional të profesorëve, asistentëve aktual dhe profësorët dhe asistentët e rinjë në Universitet.

Struktura e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie.

  • Bordi Këshillëdhënës (Nga një përfaqësues prej secilit fakultet);
  • Kryesuesi i këshilllit të trajnerëve (njëkohësisht koordinator i qendrës);
  • Këshilli i Trajnerëve (Lista e trajnerëve në bazë të fushave);
  • Vizioni dhe Misioni;

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas