Rektorati

Rektorati përbëhet nga:

Prof. asoc. Dr. Ismet Temaj, Rektor

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Asoc. Dr. Armend Podvorica

Prorektor për Buxhet, Financa dhe infrastrukturë;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Ass. Dr. Soner Yildirim

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blerta Hajra - Asistente Administrative në Zyrën e Rektorit


 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/