Rektorati

Rektorati përbëhet nga:

Prof. asoc. Dr. Ismet Temaj, U.d. Rektor

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Ass. Dr. Arif Riza

u.d. Prorektor për Buxhet, Financa dhe infrastrukturë;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina

u.d. Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Asoc. Dr. Kadri Kryeziu

u.d. Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blerta Hajra - Asistente Administrative në Zyrën e Rektorit


 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit