Rektor i Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti"
Rector of University of Prizren "Ukshin Hoti"

CURRICULUM VITAE  - CURRICULUM VITAE (In English)

Emri dhe mbiemri Ramë VATAJ
Data dhe vendi i lindjes 24. 04. 1967, Sallagrazhdë (Lumbardh), komuna e Therandës
Gjendja familjare i martuar, 2 fëmijë
Nacionaliteti Shqiptar (i Kosovës) dhe Francez
Adresa personale 100 rue de la Comète, 68200 Mulhouse, Francë
Fshati Sallagrazhdë (Lumbardh), Therandë, Republika e Kosovës
Adresa elektronike rame.vataj@uni-prizren.com

1. SHKOLLIMI UNIVERSITAR

2004 - Doktoratura e Université de Haute Alsace në Mulhouse, Francë.

Laboratoire d’Electrochimie Analytique, ENSCMu, Francë.


2000 -  DEA (Diploma e Studimeve të Thelluara) në Kimi, opsioni Kimia e Sipërfaqeve, Ndërfaqeve dhe Materialeve, Université de Haute-Alsace në Mulhouse, Francë.

 

1991 - Diploma e profesorit të kimisë, departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike- Natyrore në Prishtinë.

2. AKTIVITETI  MЁSIMOR

Dhjetor 2013- në vazhdim :

Profesor i rregullt  në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Maj 2009- Dhjetor 2013 :

Profesor i asocuar  në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren.

Tetor 2007- maj 2009 :

Profesor asistent në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren.

Tetor 2006 – shtator 2007 :

Ligjërues i angazhuar në Universitetin e Prishtinës,

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren dhe Prishtinë.

Shtator 2004 – gusht 2006 :

Bashkëpunëtor i përkohshëm hulumtues dhe arsimor,

 • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu), Francë.

1992 - 1999 :

Asistent në Universitetin e Prishtinës,

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë.
 • Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

1991- 1992 :

Profesor i lëndës së kimisë,

 • Qendra e Arsimit të Mesëm të Orientuar « Jeta e Re » në Suharekë (Therandë).

Angazhime të ndryshme të karakterit akademik-shkencor:

 • Anëtar i jurisë së mbrojtjes në dy tema të doktoraturës, në Universitetin Paris 6, në Francë, i një doktorate në Universitetin e Prishtinës (UP) “Hasan Prishtina”.
 • Mentor i 4 temave të Masterit në Departamentin e Kimisë, FSHMN, UP “Hasan Prishtina”.
 • Mentor i dhjetëra temave në studimet Bachelor, në Departamentin e Kimisë, FSHMN dhe në programin Avancimi-Kualifikimi i Mësimdhënësve, në Fakultetin e Edukimit në UP “Hasan Prishtina”.
 • Gjatë studimeve dhe punës në Francë, ka mbikëqyrur dhjetëra studentë në realizimin e punës hulumtuese në temat Master dhe një në doktoratë.

3. TЁ  DHЁNA  PLOTЁSUESE

Gjuhët :

 • Franceze (të folur, shkrim-lexim),
 • Angleze (shkrim-lexim, të folur niveli i kënaqshëm),
 • Serbo-Kroate (të folur, shkrim-lexim),

Aktivitete të tjera:

 • 2011-në vazhdim: Anëtar i Këshillit drejtues të Institutit Pedagogjik të Kosovës (IPK).
 • 2011-në vazhdim: Anëtar i Komisionit të ekspertëve pranë NARIC Kosova, për njohjen dhe barasvlerësimin e diplomave të fituara jashtë Republikës së Kosovës.
 • Shkurt 2011- maj 2014: Deputet i Kuvendit të Kosovës. Anëtar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media i Kuvendit të Kosovës.
 • Janar 2014- maj 2014: Kryetar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media i Kuvendit të Kosovës.
 • Prill 2011- prill 2013 : President i shoqatës “ Alliance Française” në Prishtinë.
 • Shkurt 2008-maj 2010:  Këshilltar Politik i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe    Teknologjisë.
 • Përkthyes zyrtar i gjuhës frënge në atë shqipe dhe serbokroate (dhe anasjelltas), i autorizuar në Francë.
 • Përkthyes zyrtar i gjuhës frënge në atë shqipe (dhe anasjelltas), i autorizuar  nga Gjykata e Qarkut në Prizren.

Informatikë : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Paint Shop Pro, ISIS Draw, ChemOffice.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

SEMS

SEMS

SEMS