Rektor i Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti"
Rector of University of Prizren "Ukshin Hoti"

Rektor
Prof. Asoc.Dr. Ismet Temaj


Autobiografia -CV

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS