SEKRETARI I PERGJITHESHEM I UNIVERSITETIT

 

Burim Berisha

Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Email: burim.berisha@uni-prizren.com


Sekretari i përgjithshëm i Universitetit ka këto detyra dhe përgjegjësi

  • Është zyrtari më i lartë i administratës
  • Është udhëheqës i Administratës Qendrore;
  • Është shef i sekretarëve në fakultete;
  • Është zyrtar përgjegjës për udhëheqje efikase, ekonomike dhe efektive të Universitetit;
  • Është shef i drejtorëve të departamenteve në kuadër të Administratës Qendrore;
  • Është zyrtar përgjegjës për përgatitjen teknike të procesit buxhetor;
  • Është përgjegjës për çështje të tjera që kërkohen nga Këshilli drejtues dhe rektori, të cilat nuk janë të përcaktuara me këtë Statut

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/