Serdan Kervan CV- English

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof.Ass. Dr. Serdan Kervan

Pozita:

Profesor asistent,

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

 

E-mail:

serdan.kervan@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)