Soner YILDIRIM  CV

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. ass.dr. Soner YILDIRIM

Pozita:

Prorektor

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

+377 (0)44 939 169

E-mail:

soner.yildirim@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

Çdo ditë pune

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/