Administrata e Fakultetit të Edukimit

Sekretar i Fakultetit të Edukimit Zyrtar për Shërbim të Studentëve
Msc. Mujdin Lutfiu, Jur.dip. Blerta Ferati
mujdin.lutfiu@uni-prizren.com blerta.ferati@uni-prizren.com

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit